- Vi har bestilt sugebil

Gamle rørstystemer i bakken er utfordringen, sier utbyggingssjef i AF-gruppen, Tordis Vandeskog.