-Janne kom til oss som sendt fra himmelen! sier gründer Anny Grethe Hauge

Av

Hun snakker om sin nyansatte kollega, næringsrådgiver og tidligere verdens sterkeste kvinne, Janne Grandalen.