Slutt for bokbussen?

Artikkelen er over 14 år gammel

Flertallet av kommunene i Aust-Agder vil ikke være med å dele på utgiftene til drift av bokbussen. 1. august kan bokbussen være en saga blott.

DEL

- Jeg synes det er ille at bokbussen blir lagt ned. Spesielt siden Tvedestrand er den kommunen i Aust-Agder som bruker bussen mest, sier biblioteksjef ved Tvedestrand folkebibliotek, Steinar Thorsen.

I fjor hadde bokbussen et utlån på mellom 6.500 - 7.000 bøker bare i Tvedestrand kommune. Det utgjør en snau femtedel av alt utlånet (cirka 35.000) fra bokbussen i hele Aust-Agder.

Ikke til å redde

15. juni faller dommen i fylkestinget. Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen tror ikke bokbussen kan reddes.

- Mange av fylkespolitikerne ville beholdt bokbussen. Men det er økonomiske hensyn som gjør at bokbussen blir lagt ned, ikke at den er avlegs, sier Nilsen.

Driften av bokbussen koster 1.3 millioner kroner i året. Med et stipulert underskudd på 33 millioner i fylkeskommunen i fjor, sier det seg selv at pengene kan komme godt med. Med nedleggelse av bokbussen blir 1,5 bibliotekstillinger overtallige.

- Vi vil se om de kan få andre stillinger i kommunen, men det kan bli snakk om oppsigelser, sier Nilsen. Sjåføren av bokbussen er forøvrig ansatt i Nettbuss, og vil ikke bli pårørt av nedleggelsen.

Vil ikke være med og betale

I 56 år, siden 1948, har bokbussen rullet kontinuerlig i Aust-Agder. Fram til 2001 fikk fylkeskommunen årlig statlig øremerkede midler til drift av bokbussen. Da disse midlene forsvant begynte begynte diskusjonene rundt hvordan bokbussen skulle finansieres. Under budsjettbehandlingen for 2004 i desember, foreslo fylkesrådmannen at kommunene selv kunne betale alt. Dette falt ikke i god jord hos fylkespolitikerne, og det endelige forslaget ble at kommunene skulle finansiere 50 prosent av driften. Hver av kommunene skulle betale etter folketall.

Bygland, Iveland, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli var positive til forslaget. Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Grimstad, Froland og Risør var imidlertid negative til forslaget.

- Uansett hvilke betalingsmodell man velger vil det for noen alltid slå urettferdig ut. Arendal og Grimstad er de mest folkerike kommunene i fylket og måtte derfor ha betalt mest. Samtidig er disse kommunene blant dem som benytter seg minst av bokbusstilbudet. Vegårshei og Tvedestrand, som for øvrig er positive til forslaget, har relativt lave innbyggertall, og høye lånetall på bussen. For dem er en slik betalingsmodell ideell, sier biblioteksjef Thorsen.

Det har også blitt diskutert å samarbeide med bokbusstjenesten i Vest-Agder, men da med tilbudet kun for innlandskommunene. Men fordi Valle, Bykle og Gjerstad ikke har vært med i bokbussordningen de siste årene falt dette forslaget fort.

Vidar Sandtrø

redaksjonen

@tvedestrandsposten.no

Artikkeltags