- Støtten fra fondet har «alt» å si denne sommeren for noen unge

Skjærgårds har 150.000 kr fra Bufdir å gi til til ungdom som ikke har råd til sommerfestivalen