- Jeg takket øyeblikklig ja til å åpne Kystkulturuka i Tvedestrand, både fordi jeg vil bidra til å sette lyset på kystkulturen og fordi jeg hadde lyst til å oppleve «Den flyvende Hollender», sa utenriksminister Jan Petersen.

Da han steg fram for å erklære Kystkulturuka 2004 for åpnet, var Dypvåg kirke nær fullsatt av forventningsfulle tilhørere.

- Kulturuka har et bredt og godt program, preget av nettopp kystkulturen, sa Petersen.

Ekko fra fortiden

Han la ikke skjul på at han personlig hadde gledet seg spesielt til operaforestillingen. Utenriksministeren hadde før han kom til Dypvåg kirke, vært på båttur hvor han fikk anledning til å teste ekkoet fra Sandvika mot Askeflu. Her skal Richard Wagner ha fått idéen til «Den flyvende Hollender» etter å ha hørt ekkoet av matrosenes sang fra barken «Thetis» som måtte søke nødhavn med komponisten ombord i 1839. Han skulle for øvrig til England for å slippe unna sinte kreditorer i Østersjølandene.

- Operaen «Äida» oppføres på Nilens bredd. Her i Dypvåg kirke får vi altså oppleve en annen av verdens største operaer, så å si nøyaktig på stedet hvor skaperen av verket unnfanget idéen, og hvor handlingen utspiller seg, sa Jan Petersen.

Hollender-debut

Under kammeroppsetningen av «Den flyvende hollender» debuterte sangeren Njål Sparbo i rollen som Hollenderen.

Han trådte inn i forestillingen med å synge Hollenderens store arie mens han stod på vestre galleri, høyt over publikum. Sparbos kraftige stemme fylte hele kirkerommet, der han lot den ene av operaens to hovedpersoner i desperasjon slynge ut sin klage. Som straff for å ha forbannet selve havet, er han dømt til å seile til evig tid.

Bare hvert sjuende år får han lov til å søke havn. Og bare hvis han finner en kvinne som lover ham evig troskap, vil han unnslippe forbandelsen.