Raine (Ap) ville at alle skulle høre på Gunn Karins oppfordring

Rådmann Ole Petter Skjævestad fulgte opp og sa det var nødvendig å merke seg tallene.