Politiker Hanna (42) føler graviditeten er et mirakel

Byråd for byutvikling i Oslo, MDG-politikeren Hanna Marcussen, skal snart bli mamma med assistert befruktning.