Politiker vil selge bolig som hytte

TTL-politiker Jan Marcussens enebolig annonseres til salgs under rubrikken "fritidsbolig til salgs".

TTL-politiker Jan Marcussens enebolig annonseres til salgs under rubrikken "fritidsbolig til salgs".

Artikkelen er over 10 år gammel

Tvedestrand kommune vil sjekke om meglernes markedsføringspraksis er ulovlig.

DEL

Når kommunestyrepolitiker og nestleder i planutvalget, Jan Marcussen, prøver å selge eneboligen sin på Gjeving for 3,8 millioner, har eiendommen fått status som hytte. Nå vil kommunen sjekke om denne, og en rekke andre salgsannonser, bryter med markedsføringsloven.

Fritidsbolig til salgs

«Praktfull enebolig med anneks og dobbel garasje m/loft, nær sjøen, IKKE BOPLIKT». Slik lyder overskriften i eiendomsannonsen DnB Nor Eiendom har lagt ut på rubrikken «fritidsbolig til salgs» på Finn.no. Lenger ned i annonseteksten kommer det frem at eneboligen til Jan Marcussen og hans familie er å betrakte som ei hytte.

I kommuneplanen har området «hytta» ligger i status som boligområde.

Nesten konsekvent praksis

Nå vil Tvedestrand kommune finne ut om denne, og flere andre eiendomsannonser, bryter med markedsføringsloven. I går sendte Svein Olav Dale, som er enhetsleder for teknisk forvaltning og eiendomsdrift, et brev til Forbrukerombudet i Oslo.

- I Tvedestrand har eiendomsmeglerne innført en nesten konsekvent praksis når de legger ut helårsboliger for salg i sjønære områder, nemlig at boligene blir markedsført som fritidsboliger. Dette gjøres til tross for at boligene ligger i områder som i kommuneplan eller reguleringsplan er regulert til helårsboliger, sier Dale.

Alle får nei

- Men det er jo ikke boplikt i disse områdene?

- Isolert sett er dette riktig siden begrepet boplikt ikke benyttes i plan- og bygningsloven, men kun i konsesjonsloven. Opplysningen gir likevel, etter vårt skjønn, kjøperen en lite dekkende informasjon. Bygningen skulle vært benevnt som bolig i stedet for fritidsbolig/hytte, og det skulle vært informert om at boligen ligger i et område som er avsatt til helårs boligbebyggelse. Videre burde det vært orientert om at dersom boligen skal benyttes som fritidsbolig, så kreves det bruksendringstillatelse, sier Dale.

Han understreker at kommunen fører en streng bruksendringspraksis.

- I de senere år har vi avslått alle søknader om bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig. Kjøperne sitter altså i realiteten igjen med et annet produkt enn hva annonsen ga inntrykk av. Dette må kunne sies å være en betydelig konsekvens for et produkt som ofte ligger i prisklassen fra 3 til 10 millioner kroner.

Opptar mange

I det siste er det flere som har henvendt seg til kommunen og spurt om meglernes praksis er i strid med loven.

- Spørsmålet kom også opp i et møte ordføreren og administrasjonen hadde med representanter fra flere velforeninger i forrige uke. Da lovet vi at vi skulle bringe saken inn for forbrukermyndighetene, forteller Dale.

Han har også fått henvendelser fra personer som har kjøpt bolig, og som har blitt overrasket over at det faktisk ikke er en fritidsbolig de har kjøpt.

Skjer ikke noe

- Men hvorfor tar ikke kommunen opp denne problematikken med meglerne?

- Det har vi gjort, både muntlig og i brevs form, uten at det har resultert i noen varig endring av praksis. Vi kan vanskelig forstå at selgerne kan ha noe annet motiv enn å oppnå høyest mulig pris for sitt salgsobjekt, på bekostning av å ikke ha en korrekt produktspesifikasjon, sier enhetslederen.

- Hva gjør kommunen dersom det viser seg at disse annonsene bryter med loven?

- Da ønsker vi å få greie på hvilke tiltak vi kan igangsette for å få endret praksis.

Ikke så veldig galt

Som TTL-politiker og nestleder i planutvalget kjenner Jan Marcussen reglene bedre enn de fleste. Likevel er hans helårsbolig nå annonsert til salgs under rubrikken«fritidsbolig til salgs» og benevnes som hytte i annonseteksten.

- Er ikke dette å villede kundene, Marcussen?

- Jeg håper å få solgt til fastboende. Men jeg synes det er forskjell på min eiendom og flere av de andre som ligger under rubrikken «fritidsbolig til salgs». Boligen min ligger ikke i et område som er regulert til boligformål, selv om området i kommuneplanen er definert som boligareal.

- Føler du at du gjør noe galt?

- Ikke noe veldig galt.

- Hva synes du om at kommunen sjekker om denne praksisen er ulovlig?

- Det synes jeg er helt greit.

Får ikke lov til å svare

Megler i DnB Nor Eiendom, Kristin Lunde Thuesen, sier til Tvedestrandsposten at hun ikke har lov til å uttale seg til media om denne typen spørsmål. Hun henviste oss til daglig leder Gøran Flakk, som i går var på ferie.

Artikkeltags