Skulle levere varer til skisenteret, falt ned fra lasteplan

Aud Vegerstøl snakket med politiet etter fallulykken.