Personbil og lastebil klinket i hverandre

Skiltet ble ødelagt, partene er ikke helt enige om hvem som har skylden for dette.