Politiet får mer enn før over statsbudsjettet - men tøffe krav venter

I forslaget til statsbudsjettet for 2020 foreslås det at politi- og lensmannsetaten skal få tildelt 20,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,4 prosent fra 2019.