Skal settes på prøve i nedlagte bygg

I den siste uken av oktober og første uken av november blir det øvelser.