Både huseier og brukere får skryt av brannvesenet

I begynnelsen av februar gjennomførte Østre Agder Brannvesen et tilsyn på det store trebygget i Tvedestrand havn, hvor Familie- og helsehuset hoder til. Brannvesenet fant ett avvik, men skryter mest.