Uhellet skal ha skjedd da en anleggsmaskin skulle flyttes, og medførte at det lå en tynn oljehinne i veien den nederste delen av Fjærkleivene.

Tvedestrand Brannvesen var raskt på stedet og la ut et oljeabsorberende pulver.

- Spesielt for motorsykler kan dette være farlig, opplyser brannmesteren i Tvedestrand, Espen Gåserud.