Reduserer ordførerens lønn med 50.000 kroner

Ordførerlønnen på Vegårshei skal reduseres fra 889.000 kr til i underkant av 840.000 kroner fra kommende valgperiode.