«Nok innmark til ei ku» havner i Høyesterett

På gården: Forfatter Harald Lungmyr på gården Strømmen. Hans beskrivelser av livet her skal nå vurderes av Norges Høyesterett. Saken ventes berammet sent på høsten.

På gården: Forfatter Harald Lungmyr på gården Strømmen. Hans beskrivelser av livet her skal nå vurderes av Norges Høyesterett. Saken ventes berammet sent på høsten. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Bokbråket fortsetter når Harald Langmyrs bygdebok går helt til topps i det norske rettssystemet.

DEL

Bygdebokforfatter Harald Langmyr lot seg overtale til å anke tapsdommen fra lagmannsretten. Nå vil Høyesterett behandle saken om privatlivets fred, ytringsfriheten og Nok innmark til ei ku.

- Jeg hadde ikke trodd at ankeutvalget ville akseptere saken, sier bygdebokforfatter Harlad Langmyr.

Der tok han feil. Saken om «Nok innmark til ei ku» havner nå i Høyesterett.

Frem og tilbake

Bokbråket begynte da Langmyrs ekskone stevnet forfatteren. Hun mente at hennes privatliv ble utlevert i boken.

Aust-Agder tingrett stoppet boken midlertidig, for derretter å frifinne Langmyr fullstendig.

Ekskona anket til lagmannsretten, som i april ga henne medhold. Langmyr kunne ikke distribuere de resterende eksemplarene, og måtte dessuten betale eksen 25.000 kroner i oppreisning.

Under hele saken påpekte dommeren at partene burde klart å komme til et forlik. Begge ble dømt til å dekke sine egne saksomkostninger.

Begge anket saken

Harald Langmyr var sliten og lei etter dommen i lagmannsretten, og ønsket ikke å gå videre med saken.

- Det var mange som syntes lagmannsrettdommen ikke burde få bli stående, sier Langmyrs advokat Atle Helljesen.

- Til slutt ble han overtalt til å anke saken.

I anken skriver Helljesen at dommen vil virke hemmende på ytringsfriheten. Dessuten mener de at lagmannsretten har dømt saken ut fra hva de mener ekskona kunne reagere på, Langmyr kritiseres for og hva partene burde bli enige om.

Hans motpart anket også saken. Hun vil ikke dekke sine egne saksomkostninger.

- Dette spørsmålet vil jo også avgjøres når Langmyrs anke behandles, sier Helljesen.

Kunne utelatt ett og annet

- Jeg skulle vel ønske Langmyr hadde utelatt en setning eller to fra boka, sier advokat Helljesen til Tvedestrandsposten.

- Men det at man kan mislike hans ordvalg og finne dem ubehagelige, er ikke ensbetydende med at han har gjort noe ulovlig!

Påstanden i anken er at Harald Langmyr frifinnes fullstendig, og at hans tidligere ektefelle må dekke hans saksomkostninger fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

- Mener du denne saken er helt åpen?

- Forsåvidt. Men om ankeutvalget hadde vært helt enige i lagmannsrettens vurdering, hadde de aldri tatt den inn til behandling.

Historisk bygdebok?

Muligens er Langmyrs verk den første bygdeboka som havner øverst i det norske rettssystemet.

- Ja, nå blir den vel historisk, humrer Langmyr, som aldri hadde tenkt seg at det lille opplaget ville vekke slikt oppstuss.

Forfatteren er i gang med en ny bygdebok, som han er sikker på vil styre utenom rettssalene. Han skyver galgenhumoren til side.

- Det er ikke noe morsomt, dette her, sier Harald Langmyr.

Artikkeltags