Han er ikke odelsgutt, men da hans eldre søster sa fra seg odelsretten, lå veien åpen for Andreas.

Aldri i tvil

Fra barnsben av har Andreas fått det inn med morsmelken at han skulle følge i foreldrenes fotspor, og overta farsgården.

- Jeg har aldri vært i tvil om at det var bondeyrket jeg skulle satse på, sier Andreas, der han bevilger seg en pause fra byggearbeidet på storfjøset som er under oppføring på Lilleholt.

Totalt utgjør satsingen en ivestering på nærmere tre millioner kroner.

- Alt er finansiert gjen-nom Innovasjon Norge, forteller Andreas.

Han overtok gården for fem år siden, og roser foreldrene som slapp ham til før han ble for gammel.

Melk og kjøtt

For å sikre seg en inntekt han og familien skal kunne leve av, satser Andreas på stordrift.

- Det har både fordeler og ulemper. Bakdelen er gjeld i millionklassen, fordelen at jeg har sikret meg arbeid i overskuelig framtid, forkla-rer Andreas, med et selviro-nisk smil om munnen.

Mens foreldrene Halvor E. og Marit Lilleholt drev med gris, har Andreas byg-get opp en besetning som skal produsere melk og kjøtt.

- Jeg hadde planer om å satse på gris, men valgte krøtter. Selv om prisene på kjøtt og melk ikke er mye å skryte av, gir det en stabil og sikker inntekt, sier Andreas.

Per i dag består besetningen av 35 - 40 melkedyr, 60 kalver og 60 ungdyr. Den årlige melkekvoten er på 256.000 liter. Kjøttproduksjonen er beregnet til cirka 60 - 70 slakt.

Meningen er at all produksjonen skal samles på Lilleholt. Men i byggeperio-den har Andreas deler av besetningen utplassert på Gliddi hos Gregert Gliddi og på Hagestad hos Søren Robert Sørensen.

- Godt at det er ledige fjøs rundt forbi, sier Andreas, som ser fram til å få alle dyra under ett tak.

- Det har vært hektisk. Uten familiens hjelp hadde det aldri gått, sier Andreas, som ser fram til en mer regulert arbeidsdag når han får på plass en fast avløser.

- Jeg har bygd med tanke på framtiden, og ser fram til normale arbeidsdager. Om de finnes i landbruket.

Ikke rik

- Når jeg satser så stort, er det gjort med tanke på framtiden, og slik jeg vurderer det er det nødvendig om jeg skal forsvare investeringen, forklarer Andreas, og fortsetter.

- Jeg blir ikke rik. Men jeg håper å betjene gjelden, og ha til salt i grøten.

are arctander vik

are.a.vik

@tvedestrandsposten.no