Lyngørfjorden Marina begjært konkurs

Jan Tovsen har vært daglig leder i Lyngørfjorden Marina som nå har begjært seg selv konkurs.

Jan Tovsen har vært daglig leder i Lyngørfjorden Marina som nå har begjært seg selv konkurs.

Artikkelen er over 11 år gammel

Lyngørfjorden Marina har onsdag levert en oppbudsbegjæring til Aust-Agder Tingrett, ifølge en fersk pressemelding til Tvedestrandsposten.

DEL

«Det er med beklagelse vi må meddele at styret i Lyngørfjorden Marina AS i dag har begjært oppbud i Aust Agder Tingrett etter over 30 års drift», heter det innledningsvis i pressemeldingen som er undertegnet styreleder Per Gunnar Flåten.

Styret har ikke funnet videre drift forsvarlig og selskapets egenkapital er tapt, i følge Flåten.

Han forteller videre i denne pressemeldingen:

«Lyngørfjorden Marina AS hadde et svært dårlig resultat i 2007. Styret implementerte en rekke tiltak for å snu utviklingen og har gjennom store deler av 2008 fått inntrykk av at tiltakene har fungert etter planen. Dog viste en intern organisasjonsendring i september -08 at bedriften fortsatt tapte penger, og det i større grad en tidligere. Årsaken til problemene i -08 har vært et markant bidragsfall på samtlige produktgrupper og i særdeleshet på salg av båter. Samtidig har finanskrise i båtbransjen rammet omsetningen hardt med den konsekvens at selskapet har et svært stort lager av usolgte båter. Dette har igjen medført økte finanskostnader, økte avskrivninger med mer. Styret behandlet den 23 januar -09 et foreløpig årsregnskap som viste et tap på 1,8 millioner. Styrets formann fikk da styrets fullmakter til å forsøke å forhandle frem en akkord hos de største kreditorene med en dividende på 75%. Dette lyktes ikke og da GE-Finance nedla forbud mot omsetning av nye båter den 6 feb -09 og selskapets bankforbindelse trakk tilbake sitt engasjement den 9 feb -09, hadde styret i sitt møte den 9 februar -09 intet annet valg en å beslutte å levere en begjæring om oppbud.

Eiendommen i Klekkervika, med bygninger, brygger og parkeringsplasser er eiet av selskapet Lyngørfjorden Eiendom AS. Eierne bak Lyngørfjorden Eiendom AS er nå i ferd med å etablere et nytt drift selskap som skal drive Marina i Klekkervika. Selskapet vil fokusere ettermarkedstjenester som service, reparasjoner, vinterlagring og bryggeutleie. Videre tar dette selskapet sikte på å drifte drivstoff anlegget og en liten kiosk og rekvisita avdeling. Lyngørfjorden Eiendom AS har en pågående byggesak i Tvedestrand kommune om utskifting av eksisterende bryggeanlegg til et nytt og moderne anlegg. Det nye anlegget innebærer en liten og nødvendig utvidelse for en ny marina sin eksistens. Bryggeplanene til Lyngørfjorden Eiendom AS berøres ikke av oppbudsbegjæringen til Lyngørfjorden Marina AS».

Artikkeltags