Prosjektleder fastslår at firmaet leverer best tilbud på kvalitet og økonomi

Birger Støylen, daglig leder i SO Anlegg AS, som vant anbudet i Arendal om å bygge et nytt turveinett på 15 km og kanskje enda mer i Arendals bymark, har god grunn til å smile.