Klart flertall for nullfiske utaskjærs

Uenige: TTLs Jan Marcussen og Aps Geir Grimsland diskuterte heftig før saken om bevaringssoner i sjø skulle behandles tirsdag kveld. De to var ikke enige om at det bør bli forbudt med all type fiske på et stort område utaskjærs. (Foto: Marianne Drivdal)

Uenige: TTLs Jan Marcussen og Aps Geir Grimsland diskuterte heftig før saken om bevaringssoner i sjø skulle behandles tirsdag kveld. De to var ikke enige om at det bør bli forbudt med all type fiske på et stort område utaskjærs. (Foto: Marianne Drivdal)

Artikkelen er over 5 år gammel

Jan Marcussen (TTL) overbeviste flertallet i kommunestyret om at det er riktig å innføre totalt fiskeforbud på et 4,9 kvadratkilometer stort område utaskjærs.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Bare Geir Grimsland og resten av Ap-gruppa stemte imot.

Les også: - Torsken er tilbake

Nedringt

Geir Grimsland fortalte at han har blitt nedringt av folk som vil gi ham støtte etter at han i komité for teknikk, plan og natur sist uke tok til orde for å nedklassifisere det foreslåtte nullfiskeområdet utaskjærs til et hummerreservat.

Kollisjonskurs

- Prosjektet fortjener skryt fordi det vil gi oss mer kunnskap, men hvorfor kan vi ikke klare oss med et hummerreservat utaskjærs, som var det forskerne på Flødevigen gikk inn for etter den første høringsrunden? Et nullfiskeområde er på kollisjonskurs med menigmann. Jeg har blitt nedringt av folk som er fortvilet over at dette blir et nullområde. Motstanden er stor, sa Grimsland, som mener kommunen vil få like god PR og goodwill selv om det blir et mildere vern på dette ene området.

Lytte til velgerne

- Jeg synes vi må lytte til de som har valgt oss. Et vedtak som dette er etter mitt syn med på å bygge opp under politikerforakt. Allemannsretten er heller ikke forenelig med et nullområde, sa Grimsland, som gjorde det klart at han hadde full støtte av hele Ap-gruppa.

Høyre støttet Marcussen

Det holdt imidlertid ikke. Det store flertallet, inkludert Høyres representanter som tidligere har vært imot totalt fiskeforbud utaskjærs, støttet nemlig opp om TTLs Jan Marcussen.

Les også: Vil sjekke torsken

Marcussen kalte Grimsland både populist og lobbyist, ettersom Ap-politikeren forut for tirsdagens kommunestyremøte hadde jobbet aktivt i kulissene for å få flertall for sitt forslag.

På kartet

Marcussen understreket at innføring av bevaringssoner i sjøen er kjempeviktig, og er et prosjekt som virkelig har satt Tvedestrand på kartet. Han viste blant annet til at etter at det har blitt kjent at lokalpolitikerne har ønsket et nullfiskeområde utaskjærs, så har det ført til at en rekke forskningsprosjekter er blitt lagt til kommunen. Dette er prosjekter som til sammen har en kostnadsramme på over 20 millioner kroner.

Strandsoneforvaltning

TTL-politikeren er også overbevist om at det marine prosjektet er en svært viktig årsak til at Tvedestrand har fått gjennomslag for bygging i hundremetersbeltet i en rekke utvalgte områder.

- Tvedestrand er den første og beste kommunen i landet på kunnskapsbasert forvaltning. Vi får massiv skryt av blant andre fylkesmannen for det vi nå gjør, sa Marcussen.

Ap-støtte

Han brukte lang tid på talerstolen, og leste opp fra Havforskningsinstituttet Flødevigens jubileumsskrift i forbindelse med 125 årsjubileet, der Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen (tidligere fiskeri og kystminister) gir massiv skryt til Flødevigens forskningsprosjekter og Tvedestrandsprosjektet.

- Da er det utrolig å høre Geir Grimslands uttalelser, sa Marcussen, som fortsatte:

Bondevett ikke nok

- Vi vil faktisk dette fordi vi mener det gir oss mer enn det koster, og vi høster nasjonal ros helt inn i departementet på måten vi har gjort jobben og resultatene vi oppnår, og vi er enda ikke ferdig. Når man tror man vet alt her i verden, er man faktisk litt ute av gamet siden man ved forskning alltid vil få vite og lære noe nytt, sa TTLeren.

- Hvis vi er villig til å godta nullfiske utaskjærs, vil vi trolig få enda flere prosjekter hit. Man skal lytte til sunt bondevett, men det er ikke alltid nok, fortsatte Marcussen, som vil at Tvedestrand skal være i førersetet når det gjelder marin forskning og forvaltning.

Les også: Pass på hvor du fisker fra 1. juni

Ordfører Jan Dukene, ga sin partikollega full oppbakking.

- Prosjektet er også med på å gjøre det mulig å bygge hus i kystnære områder, sa han blant annet.

Får det ikke til å rime

Grimsland lot seg imidlertid ikke rikke.

- Det blir feil å sende en høringsuttalelse til Fiskeridirektoratet som befolkningen ikke er fornøyd med. At vi skal ignorere folket får jeg ikke til å rime, sa han.

Slengbemerkning

Da det etter en lang debatt var tid for avstemning, var det kun Aps seks representanter som gikk inn for Grimslands forslag. De 19 andre støttet Marcussen.

- Da er nok Helga Pedersen fornøyd, kommenterte ordfører Jan Dukene til Ap-representantene og resten av kommunestyret.

Den slengbemerkningen valgte ordføreren å beklage litt senere i møtet.

Innføres 1. juni

Tirsdagens vedtak innebærer at Tvedestrand kommune nå sender en høringsuttalelse til Fiskeridirektoratet der de ber om at det blir innført to nullfiskeområder; et utaskjærs og et ved Furøya. I tillegg ønsker lokalpolitikerne begrensninger i fisket ved Sagesund og indre Oksefjorden. I Kvastadkilen ønsker politikerne at det skal være forbudt å dyrke og høste skjell.

Fiskeridirektoratet tar endelig avgjørelse. Planen er at restriksjonene skal innføres 1. juni i år.

Artikkeltags