Etter å ha avsluttet sitt arbeid, konkluderer granskingsutvalget med at det var klare mangler ved den følelsesmessige omsorgen på Lunde skole. Når det gjelder påstander om fysisk straff og seksuelle overgrep, trekker ikke utvalget konklusjoner.

Rapporten fra Granskingsutvalg II, som har gransket barne- og skolehjem i Aust-Agder og Vest-Agder, ble presentert i går formiddag på fylkeshuset i Kristiansand.

Utvalgets leder, Jørn Ree, gjorde rede for rapportens innhold og overrakte den til fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Tre beboere fra Lunde

Utvalget har intervjuet tre tidligere elever fra Lunde skole. De var på skolen fra 1949-1952, fra 1970-1976 og fra 1978-1981.

Alle tre forteller at den følelsesmessige omsorgen ved skolen var svært dårlig, «helt under null», «for jævlig» og ensbetydende med omsorgssvikt.

Dette er til en viss grad bekreftet av en barnevernspedagog som utvalget har vært i kontakt med. Barnevernspedagogen har jobbet på Lunde skole.

Klare mangler I følge pedagogen prioriterte skolen de praktiske sidene ved omsorgen, med streng disiplin og stor vekt på orden, renslighet og struktur.

Granskingsutvalget ser det som sannsynliggjort at det var klare mangler ved den følelsesmessige omsorgen i de periodene de tre informantene bodde på skolen.

Fysisk straff ikke bevist

Alle tre beboere forteller om fysisk avstraffelse i form av gjentattet slag og juling.

Det er også påstander om bank med vaskekjepp og innestenging med tauløkke rundt halsen.

Etter utvalgets vurdering gir opplysningene som ,kommer frem i intervjuene ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner om at fysiske overgrep har funnet sted.

Seksuell vask ikke bevist

To av barna som ble intervjuet, forteller om seksuelle overgrep i forbindelse med kroppsvask.

Begge opplevde å bli vasket nedentil av de ansatte som seksuelt krenkende. Den ene eleven sier vaskingen gikk over i onani.

Samme elev, som også har vært intervjuet i Tvedestrandsposten, forteller om seksuelle overgrep hvor personer kom på besøk og misbrukte barna om natten.

Utvalget trekker ingen konklusjon om hvorvidt seksuelle overgrep har funnet sted.

«Opplysningene som fremkommer er så pass spesielle at de må kunne underbygges med annen informasjon før det er grunnlag for å konkludere om at slike overgrep har funnet sted», heter det i rapporten.

Troverdighet og bevis

Granskingsutvalget presiserer at det at noe ikke kan bevises, ikke betyr at det ikke har skjedd.

«Mange av de forhold som granskes ligger langt tilbake i tid, og når det gjelder seksuelle overgrep, er det ikke vanlig at det er vitner til stede. Bevissituasjonen er derfor vanskelig», skriver utvalget om bevisvurderinger.