- Å slå dette paddeflate gresset kan bli en krevende øvelse

Styrtregn har gjort at det blir en utfordring å få med gresset som skal slås.