En rekke nye hytteområder ligger inne i den nye kommuneplanen som Tvedestrandspolitikerne vedtok tirsdag.

Det gjelder blant annet en plan for bygging av 17 hytter nær den kommunale badeplassen Persøygard ved Hagefjordbygga.

Totalt har politikerne godkjent 400 mål med ny fritidsbebyggelse i Tvedestrand i kommende planperiode fram til 2019.

Delte meninger

Det var imidlertid delte meninger i kommunestyret.

Steinar Thorsen (SV) var ikke begeistret for en plan som la opp til bygging av ca. 500 nye hytter, for det meste i sjønære områder.

Han satte fram forslag om at en rekke av disse hytteområdene ble fjernet fra kommuneplanen. Det gjaldt bl.a. den ganske ferske planen om hyttebygging nær friområdet og badeplassen Persøygard.

Thorsen fikk seks stem-mer for å ta ut dette hyttefeltet og et annet planlagt hyttefelt på Borøya.

Må justeres

Fylkesmannen hadde en innsigelse mot det nevnte hytteområdet ved Persøygård, men trakk innsigelsen på betingelse av at byggeområdet avgrenses noe i forhold til grunneiernes opprinnelige ønske.

I skissen som grunneierne ved Jens Christophersen har lagt fram for kommunen, er det lagt opp til 17 hytter i området Størrfjell, nord for Persøygard. Toppen av Størrfjell skal være et friområde, og hyttene skal trekkes så langt fra sjøen at de ikke kommer i konflikt med 100-meters beltet. Grunneierne mener planen åpner for utvidet bruk av frilfuftsområdet på Størrfjell, ved at en skogsbilvei forlenges, og en sti forbedres.

Sagesund og Eidbo

Steinar Thorsen fikk heller ikke medhold i forslaget om å ta ut et hyttefelt på Eidboknuten og de planlagte hyttene ved Fjordverkstedet i Sagesund.

- Hyttene i Sagesund er en utvidelse av næringsvirksomheten her, slik jeg ser det, kommenterte Dag Eide (Ap).

Fire stemte i mot hyttebygging i Sagesund, mens seks stemte imot feltet på Eidboknuten.

Nær sjøen i Laget

Ellers ble det litt debatt om det planlagte hytteområdet nær sjøen ved Lisanden i Laget.

Steinar Thorsen foreslo at Fylkesmannens innsigelse skulle tas til følge. Han fikk bare med seg de to andre SV-representantene og Per Tveite fra Senterpartiet i dette synet.

Jan Marcussen (TTL) og Reidun Kaddeberg (Ap) uttalte seg positivt om hytteplanene ved Lisanden. Marcussen mente det også kan bidra til fremføring av vann og kloakk til Laget-området.