Den 64 år gamle mannen, som er bosatt like utenfor kommunegrensen, besøkte Tvedestrand havn i en 20 fots motorbåt om kvelden 2. august i år.

På vei ut fra indre havn ga han heftig på, og passerte politibåten i planende fart kl. 21:15. Mannens båt er utstyrt med en innbordsmotor med 260 hk.

Blodprøven som ble tatt av føreren halvannen time etterpå, viste en promille på 2,34.

Da 64-åringen møtte i retten tilsto han fyllekjøringen. Påtalemyndigheten ba om fengsel i 21 dager, en bot på 9.000 kroner, samt tap av retten til å føre båt i ett år.

Aust-Agder tingrett slo av tre dager på grunn av mannens tilståelse, og nøyde seg med ubetinget fengsel i 18 dager.

Tingretten fant ikke grunnlag for å gi bot i tillegg til ubetinget fengselsstraff, men syntes tapsperioden for å kunne føre båt skulle være lenger enn ett år.

«Det lovbrudd siktede dømmes for er grovt og det er nødvendig å ilegge ham kjøreforbud av hensyn til sjøsikkerheten», står det i dommen.

Dermed må 64-åringen holde seg unna sjømannsvirksomhet dobbelt så lenge; i to år. Hvis han vil ha tilbake retten til å føre båt etter dette, må han avlegge og bestå båtførerprøven.

Mannen vedtok dommen på stedet.