Hoppbakken stengt

Stengt inntil videre: Daglig leder på Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter, Aud T. Vegerstøl, forteller at skikretsen og hoppmiljøet er informert om at bakken er stengt.

Stengt inntil videre: Daglig leder på Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter, Aud T. Vegerstøl, forteller at skikretsen og hoppmiljøet er informert om at bakken er stengt. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Råte og sig i konstruksjonen gjør det utrygt

DEL

En nedslående tilstandsrapport om stillaset i Molandsbakken setter en stopper for trening og norgescup i den eneste 90-metersbakken på Sørlandet.

Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) annonserer på sin hjemmeside at Molandsbakken på Vegårshei er stengt for bruk og ferdsel.

Gammelt og slitt

Stillaset til 90-metersbakken har i de siste 25 årene blir tæret av vær og vind. Den nyeste delen av stillaset har stått i 25 år, den eldste delen er enda eldre. Vridninger i materialet, råte og sig i kontruksjonen gjør til at stillaset ikke er trygt å være i.

Takstmann Kolbjørn Hovland undersøkte anlegget og konkluderte med at det var såpass store feil og mangler og råte på treverket at han frarådet bruk.

- Det var jo planlagt norgescup i bakken, kom dette som en overraskelse på dere?

- Norgescupen blir arrangert annethvert år i Molandsbakken. De siste årene har vi sett at en del ting begynte å bli veldig dårlige, sier Vegerstøl. I forståelse med hoppmiljøet ønsket derfor VSA en teknisk gjennomgang på om anlegget fortsatt var trygt og sikkert. Rapporten fra takstmannen viste det motsatte, og bakken ble stengt.

Overraskende dårlig stand

Men at bakken var så dårlig som rapporten viste, kom noe overraskende på styret i VSA.

- At det var så dårlig hadde vi forsåvidt ikke trodd. Men da vi gikk gjennom anlegget med takstmannen, så fikk vi også se at den var svært slitt og dårlig, sier Vegerstøl.

- Hensikten med at takstmannen så på stillaset var for å få på det rene om bakken var trygg å bruke. Det er for tidlig å konkludere hva som skjer videre med bakken, sier daglig leder VSA, AudVegerstøl. Nå er bakken stengt med plakater og planker over trappene.

Kostbar bakke

VSA er nå i en prosess for å se hva som skal gjøres med bakken fremover.

VSA eier Molandsbakken, og de har også betalt alt av drift og vedlikehold. Men selv om bakken i blant brukes til konkurranser, er det liten inntjening på den.

- Årlig har VSA driftsutgifter på om lag 1,7 millioner kroner på løyper, alpinbakke og hoppbakke. I tillegg er det svært mange mennesker som legger ned dugnadstimer på anlegget. Fra Aust-Agder fylkeskommune har VSA fått et tilskudd på 50.000 kr som skal gå både til løyper og til hoppbakken.

Prosess om fremtiden

- Hoppbakken alene koster et par hundre tusen i året å drifte, medregnet bruk av kunstsnø og preparering med maskin.

Nå skal altså skisenteret inn i en prosess om hoppframtiden.

- Hoppmiljøet, fylket og landsdelen må bli enige om hva vi skal gjøre. Skal vi rive, rehabilitere eller rive og bygge helt nytt? Det vil bli satt ned en gruppe som skal komme frem til en konklusjon på dette, trolig i vinter, sier Vegerstøl.

Mange må på banen

Aud Vegerstøl er klar på at dersom det er ønskelig med et fylkesanlegg på Vegårshei, er det flere som må bidra til å betale det som det koster å drifte den.

- Hvem er det du mener bør bidra der?

- Egentlig bør begge Agderfylkene, fylkeskommunen og Agder og Rogaland Skikrets bidra. Skal det være et fylkesanlegg her, må flere være villige å betale kostnaden, sier hun.

Artikkeltags