Over 100 mennesker hadde trengt seg inn i Snekkerbua på Næs Jernverksmuseum da velforeningen arrangerte informasjonsmøte tirsdag kveld.

Opp til folket selv

- Det er opp til oss om vi vil ha butikk, og toget går nyttårsaften klokka tolv om formiddagen! fastslo Ole Jørgen Olsen innledningsvis.

Han framholdt målset-tingen om å få med minst 100 husstander som aksjonærer, og en samlet aksjekapital på 1,5 millioner kroner.

- Det er ingen vits i at tre-fire går inn med 4-500.000 kroner hver. Det gir ikke noe grunnlag for å drive butikk, hevdet Ole Jørgen Olsen.

Knut Aall hadde regnet ut hvor mye tid og penger folk kunne spare på å handle i nærbutikken på Nes Verk, fremfor å kjøre til Tvedestrand 2-3 ganger i uka.

Sosial møteplass

Men han fremholdt like sterkt butikken som en sosial møteplass og et tilbud som er viktig for bygdas selvfølelse og videre utvikling.

- Jeg tror ikke det hadde vært så lett å selge tomter på Nesheia uten butikk, og iallfall ikke bygge eldreboliger på Nes Verk uten nærbutik-ken, sa Knut Aall.

Kolbjørn Hovland, som er profesjonell takstmann, la stor vekt på hvordan en butikk påvirker boligeiendommenes verdi.

Stor gevinst

- Den viktigste økonomiske gevinsten vi får er verdiøkningen på eiendommene med butikk, kontra uten butikk, sa Hovland.

Konsulent for dagligvarebransjen, Roy Michaelsen, holdt en fyldig orientering om aktuelle butikk-kjeder, andre nærbutikker i Agder, og mulighetene for en butikk på Nes Verk.

Også Michaelsen mente nærbutikken er mye mer enn et sted hvor folk kan handle dagligvarer.

- Det viktigste er sam-lingsstedet i bygda, sa Michaelsen og mente bl.a. at en kaffekrok bør være standard i enhver butikk.

Imponert ordfører

Ordfører Jan Dukene var imponert over frammøtet.

- Nes Verk er et viktig satsingsområde for kommu-nen. Her er fylkets tusenårssted med jernverksmuséet og golfbanen, og Ertec som en hjørnesteinsbedrift.

- Jeg kan ikke se hvordan dere skal mislykkes med denne butikken, sa Dukene.

Ganske mange hadde tegnet som aksjonærer før tirsdagens samling, og noen benyttet anledningen i møtepausen.

Ole Jørgen Olsen kunne etterpå opplyse at over 30 personer har tegnet seg som aksjonærer hittil. De har gått inn med beløp fra 5.000 kr til 50.000 kr.

- Men det er langt igjen, understreket han.

- Nå må ikke folk sitte på gjerdet og tenke at dette ordner seg uansett. Toget går nyttårsaften, gjentok han.

Øystein K. Darbo