Hardt ut mot fiskeforbud

Olav A. Schrøder mener fiskeforbudet er et grovt overtramp på allemannsretten. (ARKIVFOTO)

Olav A. Schrøder mener fiskeforbudet er et grovt overtramp på allemannsretten. (ARKIVFOTO)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i Aust Agder går hardt ut mot fiskeforbudet som planlegges innført i Tvedestrand.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

- NJFF Aust-Agder ser med stor skepsis på det grove overtrampet som er i ferd med å bli innført i de mest attraktive friluftsområdene i Tvedestrandsfjorden, heter det i en resolusjon som ble enstemmig fattet sist helg.

NJFF Aust-Agder representerer rundt 3300 medlemmer.

Truede arter

Tidligere har en tilsvarende resolusjon blitt fattet enstemmig av den lokale jeger- og fiskeforeningen. Nå får de altså uforbeholden støtte fra resten av fylket.

NJFF Aust-Agder presiserer at de ikke er motstandere av restriksjoner på fangst av arter dersom det finnes et faglig grunnlag for det. De mener imidlertid at vern av én art ikke må medføre forbud mot fiske/fangst på alle andre høstbare arter i samme område.

Kun torsk

«Om formålet er å redusere beskatning på torsk i en viktig gytefjord, må tiltaket i rettferdighetens navn rettes inn mot denne måloppnåelsen alene», blir det uttrykt i resolusjonen.

- Når det er torsken som er truet, er det torskefangst som må forbys, sier fylkessekretær Olav A. Schrøder i NJFF Aust-Agder.

- Men er det ikke vanskelig for folk å vite hva de får på kroken når de kaster ut et snøre?

- Jo, helt klart. Da blir det «catch and release». Torsken biter på nær sagt hva som helst, den. Men noe kan en likevel styre med valg av sluk, sier Schrøder.

Han legger til at det å bevare tilgjengelighet for allmennheten er et overordnet formål for NJFF, og at det er derfor foreningen går såpass hardt ut.

- Dette er et grovt overtramp på allemansretten, sier Schrøder. Han tror NJFF på nasjonalt plan vil ta saken opp med Fiskeridepartementet.

Artikkeltags