Innovasjon Norge har tro på Aktiv i Agders idé om å tilby natur- og kulturbaserte opplevelser på Sørlandet. I to omganger har de lokale initiativtakerne fått tilsammen 210.000 kroner i pengestøtte.

I fjor fikk Aktiv i Agder 80.000 kroner til å utvikle et omfattende forprosjekt, og nylig gikk Innovasjon Norge inn med ytterligere 130.000 kroner i markedsføringsmidler.

God drahjelp

- Disse pengene skal gå til markedsføring og drift, samt å utvikle bedriften videre, sier Ragnvald Zwilgmeyer.

Han og de øvrige initiativtakerne er godt fornøyd med den drahjelpen de har fått av Innovasjon Norge.

- Det koster å kartlegge markedet og gjennomføre markedsundersøkelser, som vi nå har gjort. Dette er arbeid som gjøres parallellt med ander virksomheter, sier Zwilgmeyer, som jobber som kokk.

Egen hjemmeside

En del av pengene som Aktiv i Agder har fått tildelt av Innovasjon Norge, har gått til å utvikle en egen hjemmeside på internett; www.aktiviagder.no. Fremover skal det nyetablerte opplevelsesforetaket, eller «eventbyrået», knytte til seg samarbeidspartnere. Målet er å være operativ fra våren av.

- Vi må ut og selge oss, sier Zwilgmeyer.

- Tror dere en slik opplevelsesvirksomhet er liv laga?

- Både de markedsundersøkelsene vi har gjort, og andre trender tyder på det. Hotell- og reiselivsnæringen på Sørlandet ønsker å kunne tilby noe mer i tillegg til overnatting. Kundene ønsker opplevelser, og da går vår idé ut på å kunne bygge opp og skreddersy bade-, dykker, eller opplevelsesturer i skjærgården utenfor Tvedestrand.

Vil søke om kulturmidler

Sentralt i Aktiv i Agders satsing er den 100 år gamle nordlandskutteren «Ulstind», som ble kjøpt for 225.000 kroner i januar i år. Båten, som er sertifisert for 12 personer, står på Riksantikvarens liste over vernede fartøy, og Aktiv i Agder håper å kunne få tildelt kulturmidler for å få restaurert båten.