Godtar ikke navnet «MiljøXpressen»

Må fjerne reklame? RTB-direktør, Kjetil Skjeie og leder av driftsselskapet Kjell Trygve Grunnsvoll, presenterte før jul den nye MiljøXpressen som trafikkerer Kristiansand-Oslo.  Hvis Forbrukerombudets vedtak blir stående må det prangende navnet MiljøXpressen fjernes.

Må fjerne reklame? RTB-direktør, Kjetil Skjeie og leder av driftsselskapet Kjell Trygve Grunnsvoll, presenterte før jul den nye MiljøXpressen som trafikkerer Kristiansand-Oslo. Hvis Forbrukerombudets vedtak blir stående må det prangende navnet MiljøXpressen fjernes. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Forbrukerombudet ber RTB stoppe markedsføring av «miljøbuss»

DEL

Forbrukerombudet holder fast ved at RTBs bruk av begrepet MiljøXpressen strider mot markedsføringsloven. Nå blir busselskapet bedt om å stoppe denne markedsføringen.

MiljøXpressen er navnet som Risør og Tvedestrand Bilruter har gitt sin nye bussrute mellom Kristiansand og Oslo. RTB mener miljøbegrepet kan forsvares, blant annet siden selskapet på denne ruta bruker en ny buss med den mest moderne miljøteknologien.

Nå har imidlertid Forbrukerombudet behandlet saken, og konklusjonen er i tråd med ombudets reaksjoner da MiljøXpressen ble tatt i bruk før jul.

Ikke dokumentert

«Forbrukerombudet kan ikke se at den fremlagte dokumentasjonen eller øvrige opplysninger i saken gir grunnlag for bruk av begrepet MiljøXpressen i markedsføringen av deres transportalternativ», heter det i svarbrevet fra Forbrukerombudet.

Det går ganske klart fram av brevet at Forbrukerombudet ikke ser på MiljøXpressen som spesielt miljøgunstig i forhold til de andre bussrutene på samme strekningen.

Brevet er sendt til Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA, som RTB har engasjert i denne saken.

Saksbehandler er jurist Ole Andre Tveit på Forbrukerombudets kontor i Oslo.

Venter på svar

Tveit forteller til Tvedestrandsposten at Forbruker-ombudet nå vil avvente et svar fra RTB. Svarfristen er satt til 19. mars.

Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføringsloven og har rettslig myndighet i kraft av denne. Vedtakene som Forbrukerombudet gjør kan overprøves av Markedsrådet.

Blir som regel enige

- Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene, kan saken havne i Markedsrådet. Markedsrådets vedtak er endelig, og kan bare settes til side av de ordinære domstolerne. I «normaltilfeller» blir partene enige før saken går så langt, sier Forbrukerombudets jurist Ole Andre Tveit til Tvedestrandsposten.

Ikke lest brevet

Adm. dir. i RTB, Kjetil Skjeie, har vært på tjenestereise de siste dagene, og har ikke personlig lest brevet fra Forbrukerombudet i denne sak-en.

Han forteller at RTB sammen med den engasjerte advokaten vil gå i gjennom saken på nytt, for å vurdere hvordan busselskapet skal forholde seg til Forbruker-ombudets vedtak.

Artikkeltags