- Man kan falle ut og inn av bevissthet og dø av det

Politikontakt Morten Tobiassen advarer på det sterkeste mot det narkotiske stoffet det ikke finnes motgift for.