16. oktober 1872 kom den aller første utgaven av Tvedestrandsposten på gata. Arne Garborg, som kom til vårt distrikt som lærerstudent på Holt Seminar, startet byens første avis med eget trykkeri.

Allerede i februar 1873 takket imidlertid Garborg for seg i Tvedestrand og dro til Kristiania. Han overlot driften av Tvedestrandsposten til en god bekjent fra hjemfylket Rogaland, boktrykkeren Theodor Nicolai Eskildsen.

Harde tider

Drøyt 30 år senere, da Arne Garborg var blitt en av landets mest kjente forfattere, fikk han høre av Eskildsen at det så mørkt ut for Tvedestrandsposten. Det går fram av dagboknotater som Garborg gjorde etter et besøk hos Eskildsen i Tvedestrand i 1906.

Det var skrale tider i «Stranda» den gang, og Tvedestrandsposten hadde dessuten fått hard konkurranse av Tvedestrand og Omegns Avis som ble startet i 1902.

Pessimistisk

Garborg regnet med at avisen hans kom til å bli nedlagt. «Så det vil vel ikkje vere lenge før dette minnet om meg om mitt liv der borte er gløymt», skriver han blant annet i dagboka.

Disse notatene til Garborg er gjengitt i en artikkel som Øyvind Bjorvatn har skrevet i historielagets årbok 2003.

Bjorvatn konstaterer i denne artikken at Garborg tok feil med sine dystre spådommer. Tvedestrandsposten overlevde de harde tidene. Tvedestrand og Omegns Avis holdt det også gående i mange år, men la inn årene i 1948.

Politisk avis

Tvedestrand og Omegns Avis ble startet av lokale Høyre-folk, som ville ha en konkurrent til den mer venstredrevne Tvedestrandsposten.

Theodor N. Eskildsen var Venstre-mann. Det bekrefter hans barnebarn, Thorfinn Eskild, som var Tvedestrandspostens eier fra 1964 til 1991.

Eskild forteller imidlertid at hans far, Arnfinn Eskild, som overtok avisen i 1923, ble engasjert i Høyre og var en periode ordfører i Tvedestrand. Dermed forsvant etterhvert også Tvedestrandspostens stempel som Venstre-avis.

- Hadde avisen noen politisk tilhørighet i din redaktørtid?

- Nei, målet var å lage en helt uavhengig avis, sier Thorfinn Eskild, som ikke har hatt noe stort partipolitisk engasjement.

Teknisk utvikling

Eskild forteller at i tillegg til redaktørgjerningen var han opptatt av å følge med på den tekniske utviklingen. Tvedestrandsposten var den første avisen i Aust-Agder som gikk over til offset-trykk, i følge Eskild.

- Overgangen til offset var veldig krevende. Vi måtte ha nye trykkemaskiner, nye settemaskiner og etablere en reproavdeling. Det var et helt nytt fag. Jeg dro på kurs og messer i utlandet for å lære, forteller Eskild.

Garborg satte spor

Nåværende redaktør Marianne Drivdal er fascinert av Tvedestrandspostens lange og spesielle historie.

- Det er utrolig å tenke på at en av norsk litteraturs store forfattere, Arne Garborg, startet Tvedestrandsposten for snart 140 år siden. Han var jo tilknyttet Holt seminar og i tillegg til Tvedestrandsposten ga han ut «Lærerstandens avis». Selv om Garborgs opphold i distriktet ble kortvarig, har han altså satt evig spor etter seg ved å ha grunnlagt Tvedestrandsposten, fremholder Drivdal.

Hun legger også vekt på Eskild-familiens betydning for at Tvedestrandsposten fortsatt kommer ut.

- Gjennom sin satsing på avisen i mer enn hundre år la de grunnlaget for den drift vi i dag har, sier hun.

Med i storkonsern

I dag er et av Norges største aviskonsern, A-pressen, majoritetseier i Tvedestrandsposten.

- Det at avisen i dag er en del av et større konsern er med på å trygge avisens fremtid i mange kanaler, mener Drivdal.

- Tvedestrandsposten er i dag en solid avis, med trofaste lesere. Papiravisen holder på leserne, samtidig som flere leser avisen på nett.

- Utfordringen for oss som jobber i avisen er å klare å lage godt lokalstoff både for papir og nett. Tvedestrandsposten skal være limet i lokalsamfunnet, fastslår redaktør Marianne Drivdal.