Føler seg forfulgt av Statens naturoppsyn

Måkeskrik med ekko: Baskjærholmen ligger inne i Sandøykilen. - Beliggenheten gjør at støyen fra måkene forsterkes, forklarer Gunn  Wasler. Holmen ligger 30 meter fra hennes barndomshjem. (Foto; Marianne Drivdal)

Måkeskrik med ekko: Baskjærholmen ligger inne i Sandøykilen. - Beliggenheten gjør at støyen fra måkene forsterkes, forklarer Gunn Wasler. Holmen ligger 30 meter fra hennes barndomshjem. (Foto; Marianne Drivdal)

Artikkelen er over 7 år gammel

- Vi er enig i at måkeskrik er lyden av Sørlandet. Problemet oppstår når all lyden samler seg på en plass, sier Gunn Wasler. Hun føler seg uthengt i media og forfulgt av Statens Naturoppsyn.

DEL

Vi gir deg alt om hvordan valget påvirker deg - KUN 5 kr for 5 uker

- Jeg føler at Statens Naturoppsyn prøver å provosere frem en sak for å teste ut den nye naturmangfoldloven. Jeg reagerer når Arild Pfaff i SNO dukker opp her klokka halv åtte om morgenen langfredag i påska for å sjekke om vi har lagt ut nettet vi fikk tillatelse til å dekke holmen med i fjor. Pfaff dukket opp igjen 27. april. Da var det også med folk fra kommunen og en fotograf fra en avis, sier Gunn Wasler.

Kan få politiet på nakken

Hun føler Baskjærholmen er blitt prøvekanin for den nye loven.

- Både Statens Naturoppsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og til og med Miljøverdepartementet er koblet inn i denne saken. I media leser vi at vi kan risikere politianmeldelse fordi vi har lagt ut kvister og gjenstander på holmen vi eier, legger Wasler oppgitt til.

Hun legger ikke skjul på at saken, og all mediaomtalen, har blitt en stor belastning.

- Vi føler oss trakassert. Jeg føler jo ikke at vi har gjort noe ulovlig som gjør at vi fortjener å bli hengt ut i media. Dette har fått noen dimensjoner som jeg aldri kunne ha forestilt meg. Heldigvis får vi mye støtte fra folk på Sandøya. Det varmer.

Kjøpt av faren

Gunn Wasler er født og oppvokst på Sandøya, i huset hun i dag bruker som feriested. Sammen med sin søster eier hun Baskjærholmen i Sandøykilen.

- Baskjærholmen ble kjøpt av min far i 1934. Holmen er en gammel ankringsplass helt fra seilskutetiden, og den blir brukt en del til dette om sommeren nå også. Etter hvert har aktiviteten på holmen naturlig nok blitt mindre, forteller holmeeieren.

Problemet med hekkende måker oppsto for omtrent 20 år siden, og har de senere årene forverret seg.

- Det har det vært en del utbygging i Sandøykilen, blant annet butikk med uteservering. Mat fra båt- og kafègjester tiltrekker seg måker. I tillegg er det lite mink igjen i kilen, forklarer Wasler.

Må sove med hørselvern

Hun forteller at måkene slåss seg i mellom hver gang det kommer båter inn til bryggene i den smale kilen.

- Dersom det er fullt ved butikkbrygga om sommeren, ligger båtene på svai, eller legger seg mot Baskjær.

Wasler beskriver måkespetakkelet på holmen som så ille at de må ligge med hørselvern om natta for å få sove.

- Vi overdriver ikke når vi sier at dette er uutholdelig. Når spetakkelet står på som verst, er det ikke mulig å føre en normal samtale verken på brygga, i hagen eller inne i huset. Det er rett og slett blitt et psykisk problem.

Fikk ja til nett

Etter å ha forhørt seg, og fått støtte fra naboene i Sandøykilen, søkte Gunn Wasler og søsteren i fjor om å få dekke holmen med et nett. Det fikk de tillatelse til. Tillatelsen var begrunnet med at hekkingen medførte «betydelig sjenanse for omkringliggende boliger».

Nettet ga ønsket resultat

- Måkene fant tilbake til sine gamle hekkeplasser utenfor Sandøykilen. For første gang på 20 år kunne vi nyte våren og sommeren, sier Wasler.

Natt til 17. mai i fjor ble imidlertid nettet fjernet. Siden hekkingen da var nesten over, ble det ikke lagt på igjen. I stedet plasserte Wasler en del avkuttede nyperosekvister og en dukke; et slags fugleskremsel, på holmen. Kvistene ligger der fremdelels. Fugleskremselet lå også ute en kort stund i år, men ble fjernet før Pfaff kom på kontrollbesøk.

Advart

Da Gunn Wasler søkte på nytt om å få legge på måkenettet i år, var svaret fra kommunen at dette ikke er søknadspliktig. Samtidig ble holmeeierne advart:

- Å dekke til holmen i den hensikt å hindre hekking av fiskemåke kan være i strid med paragraf 6 i naturmangfoldloven. Fiskemåke er en art som er i sterk tilbakegang langs sørlandskysten, og man bør unngå handlinger som kan forsterke denne utviklingen, uttalte miljøverrådgiver Asbjørn Aanonsen til Tvedestrandsposten.

Hva er rimelig?

Wasler påpeker at målet med naturmangfoldloven er at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

- Men er det rimelig at beboere skal være plaget av nærgående måker og må sove med hørselvern? Hvor mye støy må vi finne oss i? Disse spørsmålet har vi prøvd å få svar på. Arild Pfaff i SNO vil ikke svare. Vi ble henvist til en juridisk rådgiver hos SNO, men fikk ikke svar der heller, sier Wasler.

Frykter anmeldelse

Hun venter nå spent på resultatet av Statens naturoppsyns to kontrollbesøk på Baskjærholmen.

- Dersom vi blir anmeldt til politiet for å ha lagt ut kvister på vår egen holme, så vil jeg bli svært overrasket, sier holmeeieren.

Hun påpeker at for å begrense rovvilt blir det gitt fellingstillatelse.

- Dyrene blir altså skutt. Våre tiltak har kun ført til at måkene har forflyttet seg til andre holmer, understreker hun.

Artikkeltags