Flotte resultater på brygga

Fysioterapi for hjernen: - Hvis du vet hvor det er, kan det trenes, sier doktor Bodil Solberg. Erlend Solberg er neurofeedback-terapeut.

Fysioterapi for hjernen: - Hvis du vet hvor det er, kan det trenes, sier doktor Bodil Solberg. Erlend Solberg er neurofeedback-terapeut. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Bodil og Erlend Solberg behandler barn og unge med ADHD og mer komplekse tilstander med neurofeedback. Mange foreldre forteller om utrolig god effekt.

DEL

Bodil og Erlend Solberg har nå et halvt års ventetid for behandling med neuro-feedback. Til nå har de hjulpet cirka 100 barn og unge til å fungere bedre med en behandlingsform som er i rivende utvikling.

- Vår hverdag forandrer seg fra måned til måned, forteller de.

Doktor Bodil og neurofeedback terapeut Erlend Solberg har bygget opp et behandlingssenter på brygga i Tvedestrand som kan vise til oppsiktsvekkende resultater.

«Barn og Unges Potensial» er et barne- og ungdomspsykiatrisk legekontor og neurofeedbacksenter som drives av Dr. Bodil Solberg. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og allmennmedisin.

Tvedestrandsposten besøkte kontoret på brygga for tre og et halvt år siden. Mye har skjedd siden da.

Stryker ADHD-diagnoser

Såkalt «vanlig» ADHD behandles gjerne med «playattention». Dette er et pedagogisk program hvor barnet styrer handlingen på en dataskjerm ved hjelp av konsentrasjon.

Impulsene fra hjernen overføres til pcen ved hjelp av elektroder festet inne i en hjelm.

- Dette er et enkelt program. Her kan pasienten behandle seg seg etter opplæring, forteller Erlend.

Playattention forbedrer fokus og konsentrasjonsevne hos de fleste som bruker det. Oppførsel og karakterer blir ofte bedre, i likhet med sosiale evner. Unger som har hatt problemer med å overleve i klasserommet, klarer gjerne å tilpasse seg.

Bodil og Erlend har opprettet et drop-in-system for playattention. Barnas foresatte får nøkkel til lokalet der utstyret står, og barna trener når de har anledning.

- De fleste oppfyller ikke lenger kriteriene for diagnosen ADHD når de er ferdige her, sier Bodil.

Mennesker som sliter

Mange med ADHD kan ikke ta medisiner.

- Vi vil ha tak i de som sliter, sier Bodil Solberg.

Legen forteller at cirka halvparten av de med ADHD har god effekt av Ritalin. Ytterligere 20-25 prosent reagerer ganske bra.

- Men resten, de som ikke får noen effekt, eller får så store bivirkninger at medisinbruken blir umulig, hvem skal hjelpe dem? spør Bodil.

Det er disse pasientene paret vil ha tak i.

Ut til skolene

Bodil og Erlend Solberg har også en enkel versjon av play- attention med tanke på bruk i skolene. De veileder gjerne lærere og foreldre, og selve behandlingen skal foregå på skolene.

Foreløbig har Risør og Bykle engasjert seg i programmet, og det er også interesse i Froland.

Komplekse dysfunksjoner

Neurofeedback er en langt mer avansert behandlingsform som brukes ved komplekse nevropsykologiske tilstander.

Typiske pasienter er barn med en kombinasjon av ADHD og Tourettes syndrom, bipolare lidelser eller reaktive tilknytningsforstyrrelser.

- Da snakker vi om omsorgssvikt, hvor normal tillit og tilknytningsevne ikke er utviklet.

Bodil presiserer at de ikke prioriterer barn med rene adferdsproblemer. De kan behandles med andre metoder.

- Vi behandler dysfunksjon i hjernen.

Nevropsykologi inkluderer den delen av det psykologiske fagområdet som omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd.

Menneskets grunnmur

Hvis høyre hjernehalvdel ikke er godt utviklet, mangler barnet selve grunnmuren for å være menneske.

Sosial kompetanse, som har tilhold på høyresiden i hjernen, blir normalt utviklet svært tidlig, mens logiske evner, som språk, har tilhold på venstresiden og kommer litt senere.

- Adoptivbarn, som for eksempel har startet tilværelsen på et rumensk barnehjem, kan typisk ha vokst opp uten slik stimulans, påpeker Bodil.

- I likhet med barn av foreldre som av ulike årsaker ikke har maktet sin oppgave.

Trigges av bagateller

- I disse tilfellene hjelper neurofeedback den høyre delen av hjernen til å komme på banen, sier Erlend Solberg.

Som mennesker er vi avhengige av at vår høyre og venstre hjernehalvdel kan samarbeide.

Barna som kommer til behandling, trigges gjerne av bagateller og sliter ofte med aggresjon. Mange foreldre ville sagt seg fornøyd om barnet deres klarte å jobbe sammenhengende med lekser i ti minutter, eller klarte å sitte til bords under en hel middag.

Cirka 40 behandlinger

Alle barn som kommer til behandling blir utførlig testet, både før og etter behandlingen. Mange foreldre forteller om en fenomenal effekt av behandlingen, hvor barna har fått helt nye forutsetninger for å mestre livet.

Hver pasient får rundt 40 behandlinger med neurofeedback. En behandling varer i cirka 45 minutter.

Vil ikke drukne i papirer

Bodil og Erlend Solberg besitter kompetanse som er svært ettertraktet. Henvendelsene er mange, og ventetiden er nå et halvt år.

- Vi kunne uten videre ha ansatt fem stykker og likevel hatt fullt opp å gjøre, sier Erlend.

Men ekteparet har hele tiden vært klare på at de vil være en liten enhet.

- Jeg vil behandle pasienter; ikke drukne i administrasjon og papirarbeid, sier Bodil.

Nettverk og media

Istedet ønsker paret at flere vil tilby behandling med neurofeedback, og registrerer med glede at tilbudet vil komme i Arendal og Skien.

De har brukt mye tid på veiledning og nettverksbygging, og har også vært mye i media.

Neurofeedback er i rivende utvikling, og løpende utdanning og kursing er vesentlig.

- Vår hverdag forandrer seg fra måned til måned, fastslår Erlend.

Den erfaring og kunnskap Bodil og Erlend har bygget opp, deler de gjerne med andre.

- Vi har et verdensomspennende nettverk hvor alle bistår hverandre, forteller Bodil.

- Uansett hvor kompleks en tilstand er, er det gjerne noen ett eller annet sted som har vært borte i det samme. Behandling kan skje i samarbeid med andre.

«Barn og Unges Potensial» har også hatt gjestende hospitanter fra Norge, Sverige og England, og Bodil Siolberg har holdt en rekke forelesninger om neurofeedback.

Artikkeltags