Varsel om flomfare

Det er ventet stigende temperatur og påfølgende snøsmelting.