Vidar Rueness nektet straffeskyld og ville ikke betale boten på 6.000 kroner han fikk i forbindelse med en rådyrjakt på Sandøya i desember i fjor. Han var i tingretten torsdag i forrige uke.

I dag falt dommen. Aust-Agder tingrett har funnet Rueness skyldig i to overtredelser.

«Tiltalte hadde ikke med seg dokumentasjon på ettersøkshund, det har han selv fortalt i retten», står det i dommen.

Rueness hevdet i retten at det var tilstrekkelig å ha tilgang til papirene ved at dokumentasjonen befant seg på øya. Han kunne fremskaffet dokumentasjonen på dagen. Dette fant ikke tingretten tilstrekkelig.

Trodde ikke på forklaring

Rueness hevdet i retten at det ikke ble skadeskutt rådyr den aktuelle dagen på Sandøya. Han hevdet bildet av et rådyr som ble funnet i sjøen med skuddskader i ryggen, er en bildemanipulasjon, og at den som leverte bildet til politiet ønsket å sverte ham.

Retten festet ikke lit til den forklaringen, uten at det har betydning for selve overtredelsen: Det er fallviltgruppa i Tvedestrand som skal tilkalles ved skadeskyting, og ingen av dens medlemmer ble tilkalt.

Erfaringen er skjerpende

Retten fant det straffskjerpende at Rueness er en erfaren jeger, og at det var han som ledet jaktlaget den aktuelle dagen.

«Det har allmennpreventiv betydning, fordi det er viktig at jaktledere er gode foregangspersoner når det gjelder overholdelse av regler», heter det i dommen.

Rueness «har ikke villet innrømme forholdene, noe retten finner straffskjerpende. Retten finner det også skjerpende at tiltalte har gitt en annen forklaring i retten vedrørende skadeskyting på rådyret, enn den forklaring han tidligere har gitt til vitner og politi», skriver tingrettsdommer Ronny Christian Håkonsen.

I formildende retning la retten vekt på at jaktlaget faktisk har en ettersøkshundsavtale.

Retten fant det også formildende at Rueness ringte en oppsynsmann.

Reduserte boten

Den opprinnelige boten som Vidar Rueness ikke ville betale, var på 6.000 kroner. Torsdag ba aktor om at den skulle heves til 7.500 kroner, pluss saksomkostninger.

Tingretten mente en bot på 5.000 var passende, og sa seg enig i å idømme saksomkostninger. Her reagerte tingretten mildt. «Retten fastsetter imidlertid saksomkostningene beskjedent til kr 1.500,-. Retten legger da vekt på at det i forelegget var opplyst at jaktlaget ikke hadde avtale om ettersøkshund, noe som er feil. Tiltalte opplyste påtalemyndigheten om det uten at det ble endret før i hovedforhandlingen», avslutter Håkonsen i sin dom.

Vidar Rueness har 14 dagers frist til å anke tingrettens avgjørelse.