Bonzos lærling fikk sjelden toppkarakter

I seks timer har lærlingen bakt og blitt vurdert av sensorer på Bonzo.