Nærbutikkeiere fra hele Agder samlet seg sist tirsdag og onsdag til kurs på Lyngørporten. Ved hjelp av Kommunaldepartementets Merkur-program håper alle å øke kompetanse og konkurranseevne for å overleve i en bentøff bransje.

Stor innsats

Å drive nærbutikk i distriktene er ingen spøk. Kundegrunnlaget er ofte minimalt, og disse kundene dras lett mot de store kjedene. Kursleder for Merkur-programmet, Roy Michaelsen har klare mål.

- Målet er at de lokale kundene skal handle 80 prosent på nærbutikken, og heller dra til byen for kjøpe spesialvarer.

For å få til dette må nærbutikkene jobbe hardt. Da de ikke kan konkurrere på vareutvalg eller lavpris, må de satse på kundeservice, spesialvarer og tilleggstjenester. De fleste nærbutikker har nå medisinutsalg, mange har posttjenester og noen nyter den attraktive posisjon som kommisjonær for Norsk Tipping.

Kvinneyrke

Ifølge Roy Michaelsen er nærbutikken enda viktigere for lokalsamfunnet enn skolen, og mange er villige til å ofre mye for at bygda skal få beholde handlemuligheten. De fleste av disse er kvinner.

- Jeg vet ikke hvorfor det er slik, sier kurslederen.

- Kanskje kvinner er villige til å yte større insats for lokalmiljøet. Noen av dem er nede i en timelønn på kun 54 kroner.

Slik innsats burde kvalifisere for stor lojalitet fra kundekretsen.

Flytevester og pils

Monica Jacobsen, som driver Lyngør Husholdningshandel, har funnet sine nisjeprodukter. I sommer har hun tjent godt på salg av flytevester og annet sikkerhetsutstyr til båt.

Hun setter også stor pris på kommunens velvillighet til å gi skjenkebevilling til en varehandel. Serveringen på «Pers Brygge» gir verdifulle bidrag til omsetningen.

Butikkdriveren setter pris på inspirasjonen hun får fra Merkur-programmet.

- Det funker kjempebra. Aller mest verdsetter jeg impulsene og pådrivet til videreutvikling. Det gjør at en ser nye muligheter og ikke utvikler skylapper.

Trangt på Sandøya

Lucy Liahjell, som driver Sandøya Mat AS, er også svært positiv til kursingen.

- Jeg har hatt stor nytte av Merkur-programmet. De er flinke til å legge ting til rette via kommunene, hvor det virker som de nyter stor anseelse.

Liahjell er så smått begynt å vurdere utbygging, da but-ikken hennes forlengst har vokst ut av lokalene.

- Det er tungt å drive i de lokalene vi har nå; det er nesten så det går på helsa løs, sier Lucy, som har tre damer ansatt i sin butikk.

Sandøya Mat AS har også medisinutsalg, samt posttjenester og pakkedepot.

- Det vil si at landpostbudet leverer pakker her til av-henting.

Kundeundersøkelse

- De som er med i Merkur-programmet, må være motiverte for å satse og gjøre endringer, sier Roy Michaelsen.

En vesentlig del av programmet er en kundeundersøkelse hvor de som svarer er anonyme. Nærbutikkene scorer somregel lavt på ferske kjøttvarer, frukt og grønnsaker. Istedet må de satse på trivsel og miljø, vilje til å hjelpe, varekunnskap og villighet til å skaffe nye varer. En må også være villig til å holde åpent til folk kommer hjem fra jobb.

Mette Urdahl