Det var én av kommunene som i dag utgjør Tvedestrand kommune som for over 40 år siden plasserte den da seks år gamle jenta på Soltun barnehjem i Grimstad.

Nedverdigende

Et utvalg som har gransket skole- og barnehjemmene på Sørlandet fra 2004 og bakover i tid; Granskingsutvalg 2, har slått fast at det har skjedd flere alvorlige, kritikkverdige og lovstridige forhold på Soltun.

Dette barnehjemmet var i drift fra 1948 til 1970, og for mange av barna var det svært tøffe og nedverdigende forhold på hjemmet. Flere av dem har fortalt om brutale overgrep, fysisk avstraffelse og seksuelle overgrep.

Gjenopplevde barndommen

Kvinnen fra Tvedestrand fortalte i et intervju med Tvedestrandsposten i fjor om overgrepene hun ble utsatt for på barnehjemmet i Grimstad. Hun er ett av 10 barn fra dette barnehjemmet som ble intervjuet at Granskningsutvalg 2.

- Hele granskningsprosessen førte til at alt jeg har opplevde kom veldig tett på, sier kvinnen.

Hun syntes det var opprørende å høre tidligere barnehjemsansatte benekte at det hadde skjedd overgrep.

Får maksbeløp

Da politikerne i Tvedestrand kommune i 2007 vedtok å bli med i en erstatningsordning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg, søkte kvinnen om erstatning. Hun er nå tilkjent maksimumsbeløpet på 725.000 kroner for tapt barndom og ødelagt voksenliv.

Lettet og glad

- Dette er en lettelse. Jeg er veldig glad for å kunne legge denne saken bak meg. Selv om ikke penger kan gjøre det godt igjen, er det likevel godt å føle at noen nå gjør et forsøk på å rette opp noe som ble veldig galt. Jeg føler at jeg er blitt hørt og tatt på alvor, sier kvinnen.

Hun ønsker å rose tvedestrandspolitikerne som tidlig gikk inn for å bli med i den kommunale oppreisningsordningen på Agder, som har vært ledet av Kristiansand kommune.

- Politikerne i Tvedestrand har tatt et ansvar, og vist mot, sier hun.

Flere har søkt

Tvedestrand kommune har allerede betalt ut to erstatninger før denne. Den første ble utbetalt i fjor, og også da var beløpet 725.000 kroner.

- I vinter betalte vi dessuten ut en erstatning på 500.000 kroner, sier rådmann Jarle Bjørn Hanken.

Flere søknader om oppreisning skal behandles i løpet av våren 2009. Rådmannen regner med at Tvedestrand kommune må betale ut flere erstatningsbeløp.

- Hvor store beløp det er snakk om, vil bli klart om kort tid, sier Hanken.