1,2 millioner kroner dyrere å utvide kirkegården

Artikkelen er over 13 år gammel

I 2004 vedtok kommunestyret å bruke 2,3 millioner kroner til nødvendig utvidelse av kirkegården i Tvedestrand. Når anbudene nå er kommet inn, viser det seg at det vil koste 1,2 millioner kroner mer enn antatt.

DEL

Dersom kommunen skal unngå å måtte henvise til ledige plasser på kirkegårdene i Holt og Dypvåg, er det helt nødvendig å starte utvidelsen av kirkegården i Tvedestrand nå. Grunnen er enkel: Det er ikke plass til flere på Tvedestrand kirkegård.

Mye å gjøre - høyere priser

Planen har vært å igangsette arbeidene 1. september i år, slik at en ny og utvidet kirkegård kan stå klar i juni neste år. Politikerne hadde opprinnelig tenkt å bruke 2,3 millioner kroner fra kraftfondet til utvidelsen, men anbudene viser at dette kostnadsanslaget er altfor lavt. I følge anbudene vil det koste 3,5 millioner kroner å få jobben gjort.

Da er de opprinnelige 350 ekstra gravplassene redusert til 290, og stenmuren rundt gravplassen blir mindre omfattende enn først tenkt.

Grunnen til at det blir så mye dyrere å utvide kirkegården, er primært at det er stor aktivitet i anleggssektoren. Det presser prisene opp.

På grunn av den store kostnadssprekken, og at datoen for oppstart nærmer seg, ble saken forelagt kommunestyret tirsdag som uventet hastesak.

Fra kirkebygg til kirkegård

Økonomisjef Øyvind Johannesen er kommunens saksbehandler. Han mener utvidelsen av kirkegården ikke kan vente, og foreslo i saksfremstillingen å finansiere kostnadssprekken ved å omdisponere en halv million kroner som egentlig er satt av til opprusting av kirkebygg neste år.

I tillegg vil den statlige momsrefusjonen i byggeperioden utgjøre 676.00 kroner. For å komme i mål, mangler 37.000 kroner. De pengene mener økonomisjefen kan tas fra kommunens kapitalfond.

Ville utsette saken

Morten Foss (Ap) var den første som tok ordet. Han understreket at han har full forståelse for at det haster å få mer plass på kirkegården, men la ikke skjul på at han liker dårlig å måtte ta stilling til tilleggsbevilgninger på over én million kroner uten å være forberedt.

- Opplysningsvesenets fond (som eier kirkegårdene red. anm.) har massevis av penger. Likevel ser vi gang på gang at det er kommunene som må trå til. Jeg synes vi bør utsette saken, slik at vi får tenkt over finansieringsmulighetene. Situasjonen ved kirkegården er ikke så prekær, mente Morten Foss.

Rådmann Jarle Bjørn Hanken ga Foss rett i at det ikke er gunstig å legge denne typen saker frem med ønske om vedtak på direkten.

- Men dersom arbeidet med kirkegården skal gå som skissert, er det nødvendig å få finansieringen på plass i kveld, sa han.

Uverdige forhold

Torleif Haugland (Kr.f.) er kommunestyrets representant i fellesrådet. Han er overrasket over at anbudene viser at det blir så mye dyrere å utvide kirkegården.

- Etter mitt syn har vi ikke noe valg. Det er uverdig å måtte henvise folk til andre kirkegårder på grunn av plassmangel. Jeg går for den finansieringsløsningen som økonomisjefen har foreslått, sa Haugland.

- Jeg er enig, men synes i likhet med Foss at det blir feil å få en så stor sak rett over bordet, sa May Britt Lunde (Ap).

Morten Foss fikk ingen støtte til forslaget om å utsette saken. De øvrige 24 kommunestyrerepresentantene gikk inn for å bevilge 1,2 millioner kroner ekstra til utvidelsen.

Det er Knut Oveland AS som kom med det laveste anbudet, og som dermed starter arbeidet 1. september.

Marianne Drivdal

marianne.drivdal

@tvedestrandsposten.no

Artikkeltags