Rådmannen presenterte nye tall: Dette vil politikerne gjøre

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og assisterende rådmann Øyvind Johannessen la frem to alternative handlingsplaner; alternativ 1 med ny barneskole og alternativ 2 uten, for formannskapet i dag. Flertallet er klare på hva de vil.