Sak om båtbuer kommer opp i kontrollutvalget

Politikerne har sagt sitt. Men båtbuene på Gjeving og Borøy skal også behandles av kontrollutvalget.