- Helt umulig å love noe nå

Av

- De lovpålagte tjenestene er viktigst; det blir nok vanskelig å ta inn noe nytt, tror Tvedestrands nye ordfører Marianne Landaas (H). Hun tør ikke å love Kirkens Bymisjon noe.