Kommunen og fylkeskommunen var uenige - dette skjedde på meklingsmøtet

Fylkesmann i Agder, Stein A. Ytterdahl, klarte å få Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune til å bli enige om planene som skal gi Borøy flere nye boliger.