Tvist om vann på Loggen Brygge avgjøres i tingretten

Prinsipper kan synes å ligge til grunn for tvistesaken som kommer opp i Aust-Agder tingrett senere denne uken. Ihvertfall er det ikke snakk om store summer.