Tor Kristian løser benkefloka

Skal benken som sto i gågata heller stå på Smifjell? Meningene er delte, men nå er floka løst.