Ligger an til strid om skolesalg - har fått inn nytt bud

Lyngør Vel ønsker å selge skolen til et ungt par, som vil starte drive sin egen virksomhet og bosette seg der. Salget må imidlertid godkjennes av kommunedirektøren, og nå ligger det an til strid. I tillegg til de to tidligere budene, har det nå kommet inn et tredje bud, som er «betydelig høyere» enn det velforeningen er innstilt på å selge bygget for.