Røde tall og avgjørelser

Av

Takk til kommunestyregruppa i KrF som slapp katta ut av sekken og skrev om det overforbruk av midler som skjer i Vegårshei kommune.