- Lekeplassen har blitt neglisjert og ignorert i årevis

Katrin Osk Olsen spør om det har blitt ført tilsyn på lekeplassen gjennom årenes løp.