Søndag går årets store TV-aksjon av stabelen. Under mottoet «Mindre alene» håper Kirkens Bymisjon at folk skal åpne lommeboka for at vi i felleskap skal skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene skal brukes til å skape 700.000 menneskemøter.

Elever og lærere ved Songe skole er opptatt av at ingen skal falle utenfor fellesskapet, og ønsket å støtte TV-aksjonen. Derfor inviterte de til stor høstfest for foreldre, besteforeldre og venner. Langbord var pent pyntet i gymsalen.

Det ble laget suppe, solgt lodd, og servert kaffe og kaker. Alt hadde elevene gjort selv. Kontaktlærer Line Løvdal forteller at Songe skole har en sosial læreplan som skal gi elevene sosial kompetanse, og at skoleledelsen har valg å bruke TV-aksjonen som ledd i denne læringen.

Dette synes Tvedestrandsposten er en klok og måte å gi elevene kunnskap om at alle ikke har det like bra som de fleste av oss! Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv, eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

 

Gjennom bidragene som kommer inn ved årets TV-aksjon, håper Kirkens Bymisjon å skape møter som kan endre liv. Bymisjonen skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng, eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer!

Dette ønsket elevene ved Songe skole å bidra til med sin høstfest. Og lærerne bidro ved å stille opp uten å ta betalt for det.

Resultatet av festen ble imponerende 11.000 kroner til TV-aksjonen.

Tvedestrandsposten er imponert over elevens engasjement for at ingen skal være alene. På denne måten fremstår de som gode forbilder og inspiratorer til at andre også bidrar til at årets TV-aksjon blir en suksess for et varmere og mer inkluderende samfunn.