Skammelig!

Det er skammelig at ikke krigshelten Monrad Mosberg (101) ble invitert av Forsvaret til å ta del i markeringen av 75 årsdagen for landgangen i Normandie – den såkalte D-dagen.